Note2Self

“Start where you are.
Use what you have.
Do what you can.”

-Arthur Ashe

Genopbygning

  • Start hvor du er.
  • Brug hvad du har.
  • Gør hvad du kan.

Lær, at acceptere tilstand og situation.

Optimer med mere viden og indsigt. Fysisk, psykisk og økonomisk, med bedre valg og beslutninger.

En proces, en balancegang

Et Liv, en line, masser af justeringer…

Tålmodighed er en dyd

…et skridt af gangen!

Fortsæt fremad

Bryd op med dårlige vaner og rutiner, og erstat dem med langtidsholdbare gode vaner og rutiner, for at optimere mod bedre livsstil, for indre ro og balance, fysisk, psykisk og økonomisk.

Målsætning. Struktureret planlægning, strategi og handleplan. Delmål, evaluering og refleksioner.

I Bevægelse…

Det er en proces.

Lær, at elske alle aspekter i processen og accepter de langsomme fremskridt og vær vedholdende.

Vær i nuet…

Akkumulere momentum et skridt af gangen

Walking is man’s best medicine

– Hippocrates

Keep On Moving

…never give up

Den indre rejse.

Arbejdet med selvudvikling mod et liv i mere balance, fysisk, psykisk og økonomisk.

Det kræver en mere dybdegående selvransagelse og mod på mere selverkendelse og selvbevidsthed, for at arbejde med egen selvrespekt og integritet.

Egen Omsorg

“Self-honesty is a fundamental part of self-care.”

Hvis vi ikke tør at være 100% ærlige over for os selv, kan vi ikke træffe de bedste beslutninger for vores liv. Vi kan ende med at træffe valg, der er skadelige for os, både fysisk og følelsesmæssigt/mentalt.

Men når vi tør at være 100%ærlige over for os selv, kan vi træffe valg, der er i vores bedste interesse. Vi kan passe på os selv fysisk, følelsesmæssigt og mentalt og vi kan bedre sikre os, at vi gør det, der er bedst for os.

Ærlighed over for sig selv, er en vital del af egenomsorg, i processen med at vedligeholde eller forbedre egen fysisk og psykisk sundhed.

Jeg tænker, at jo bedre balance der er, jo mere følger resten ‘næsten’ med af sig selv.

  • Selvrespekt
  • Integritet
  • Selvtillid

Accept!

Lær, at acceptere tilstand og situation.

Fakta / Følelser…

Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, modet til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at kende forskel.

– Marcus Aurelius

Solitude vivifies, isolatien kills

Jospeh Roux